Lord Ganesha is Lord of Obstacles, creating difficulties and obstructions if the time is wrong for us to proceed and removing those same obstacles when our success is assured.

Worshipping Lord Ganesha everyday is one of the best ways to assure that your day is filled with success, happiness, love and peace.

There are two ways to do this.

  1. Worshipping a specific form of Lord Ganesha based on the tithi (lunar day)
  2. Worshipping a specific form of Lord Ganesha based on the nakshatra (lunar mansion) of the Moon in transit.

Based on Tithi

Tithi in Jyotish is the lunar day. It is one of the most important limbs of the Panchang (Almanac). It is based on the relationship between the Sun and the Moon.

The waxing phase of the Moon is called Shukla paksha and the waning phase of the Moon is called Krishna paksha. Each paksha has 15 tithis associated with them.

There is a specific form of Lord Ganesha associated with each of the 15 tithis.

Worshipping or honoring the form of Lord Ganesha based on the tithi can ensure smooth relationships, communication and can bring love and happiness in your life.

TithiGanesha NameMantra
1. Pratipada (1st tithi)Bala GanapathiOm Bala Ganapataye Namah
2. Dwitiya (2nd tithi)Taruna GanapatiOm Taruna Ganapataye Namah
3. Tritiya (3rd tithi)Bhakti GanapathiOm Bhakti Ganapataye Namah
4. Chaturthi (4th tithi)Veera GanapathiOm Veera Ganapataye Namah
5. Panchami (5th tithi)Shakti GanapatiOm Shakti Ganapataye Namah
6. Shashthi (6th tithi)Dhwija GanapatiOm Dhwija Ganapataye Namah
7. Saptami (7th tithi)Siddhi GanapatiOm Siddhi Ganapataye Namah
8. Ashtami (8th tithi)Ucchishta GanapatiOm Ucchishta Ganapataye Namah
9. Navami (9th tithi)Vighna GanapatiOm Vighna Ganapataye Namah
10. Dashami (10th tithi)Kshipra GanapatiOm Kshipra Ganapataye Namah
11. Ekadasi (11th tithi)Heramba GanapatiOm Herama Ganapataye Namah
12. Dwadashi (12th tithi)Lakshmi GanapatiOm Lakshmi Ganapataye Namah
13. Trayodashi (13th tithi)Maha GanapatiOm Maha Ganapataye Namah
14. Chaturdashi (14th tithi)Vijaya GanapatiOm Vijaya Ganapataye Namah
15. Purnima (Full Moon)Nirutha GanapatiOm Niruttha Ganapataye Namah
16. Amavasya (No Moon)Niruttha GanapatiOm Niruttha Ganapataye Namah

Based on Nakshatra

There are 27 Nakshatras or Lunar Mansions and there is a form of Lord Ganesha associated with every Nakshatra. When the moon transits through these nakshatras you can honor or worship Lord Ganesha in that particualr form. This will help to improve your health and bestows success and prosperity.

Nakshatra Ganesha NameMantra
1. AshwiniDwija GanapatiYah Pustakakshaguna Danda Kamandalu
Shrividyothaman, Karabhooshanaminduvarnam,
Stambera Maanana Chatushtaya Shobhamaanam
Tvam Yah Smaredwija Ganadhipate Sa Dhanyah!
2. BharaniSiddhi GanapatiPakva chootha phala kalpa manjaree Mikshu rasaathala modakaissaha Udwahan parashu hasthathe namah Sri sahaayayutha deva pingala
3. KrittikaUcchhishta GanapatiLeelabjam daadimam veena shaali gunjaksha suthrakam, Dadha ducchista naamaayam ganeshah paathu mechakah
4. RohiniVighna GanapatiShankheshu Chaapa Kusumeshu Kuthara Pashachakra Swadanta Sruni Manjarikaa Sharaduhai Paanishritaih Parisameehita Bhhoshana Shrih Vighneshvaro Vijayato Tapaneeya Gaur
5. MrigashiraKshipra GanapatiDantakalpalata Pasharatna Kumbhanksho Jvalam Bandhooka Kamaniyabham Dhyaayeth Kshipraganapadhim
6. ArdraHeramba GanapatiAbhaya Varadahastah Paashadantakshamala Srini Parashu Dadhaano Mudgaram Modakam Cha Phalamadhi Gatasimhah Panchamaatanga Vakthrah Ganapatiratigaurah Paatu Herambanamaa
7. PunarvasuLakshmi GanapatiBibhranah Shukha Beejapuraka Milanamanikya Kumbhakshushaan Paasham Kapalataam Cha Khangavilasijjyotih Sudhaa Nirjharah Shyaamenaatta Saroruhena Sahitam Devidvyam Chantikee Gowrango Varadaana Hasta Sahitah Lashmi Ganesha Svataata
8. PushyaMaha GanapatiHasteemdranana Minduchuda Marunachayam Trinetram Rasah Dashilishtam Priyaya Sa Padmakaraya Svankashtayah Santatam Beejapoora Gadekshu Karmuka Laschhakrabja Pashotapala Vreehagra Svavishaana Ratna Kalasham Hastaih Vahantam Bhaje.
9. AshleshaVijaya GanapatiPashankusha Svadhantamra Phalavan Akhuvahanah Vighnam Nihantu Nah Sarvam Raktavarno Vinayakah
10. MaghaNritya GanapatiKalhaara shali kamalekshuka chapa bandanta Prarohakagadi kanakojwalangaha Alinganaodhatakaro harithangashtaya devya Karotu shubhaha murdhva ganadhipo mey
11. Purva PhalguniUrdhva GanapatiKalhaara Shali Kamalekshuka Chapa Bandanta Prarohakagadi Kanakojwalangaha Alinganaodhatakaro Harithangashtaya Devya Karotu Shubhaha Murdhva Ganadhipo Mey
12. Uttara PhalguniEkakshara GanapatiRaktorakangangkasha Kusumayutah Tundialah Chandramoulih Nethraih Yuktistribhih Vamanakaracharano Beejapundadhanah Hastagra Kalusa Pashankasharada Varado Nagavaktrohi Bhoosho Devaha Padamasano No Havatu Natsuro Bhootayae Vighnarajaha
13. HastaVarada GanapatiSindhoorabhimabhananam Trinayam Haste Cha Pashankushou Bibhranam Madhumat Kapalamanisham Sadhivindumouli Bhaje Pushtyashilshyathatanum Dhvajagrakarayaa Padyollasadhastyaa Tadhyonyahita Panimattamasumata Patrollasat Pushkaram
14. ChitraTryakshara GanapatiGajendravadanam Sakhshat Chalatkarna Suchaamaram Hemavarnam Chaturbahum Pashankushadharam Varam Svadantam Dakshine Haste Savyetvamraphalamtathaa Pushkare Moodakam Chaiva Dharayantamusmaret
15. SwatiKshipra Prasada GanapatiGhrita pashankusha Kalpalata Svadatascha Beejapoorayutah Shashikala Kalita Moulihi Trilochana Arunascha Gajvadanaha Bhasurabhooshana Deeptah Brihaduaraha Padmavishatrollasitah Vighnapayodharapavanah Karadhrita Kamalah Sadaastu Me Bhootayai
16. VishakhaHaridra GanapatiHaridrabham Caturbahum Haridravadanam Prabhum Pashamkushadharam Devam Modaka Dantameva Cha Bhaktabhaya Pradataram Vande Vignavinashanam
17. AnuradhaEkadanta GanapatiLambodaram Shyamatanum Ganesham Kutaramakshastraja Moordhavagaatram Saladukkam Dantamadhaha Karabhyam Vameteraabhyam Cha Dadhaanameede
18. JyeshtaSrishti GanapatiPashankusha Svadantamraphalavan Akhuvahanaha Vighnam Nihantu Nah Shonah Srishidaksho Vinayakaha
19. MulaUddanda Ganapatikalharambuja bijapuraka gadadamtekshucapam sumam bibhrano manikumbhashali kalashau pasham srunim cabjakam gauramgya ruciraravimda karaya devya samalimgita shshonamgashshubhamatanotu bhajata muddamdavigneshvarah
20. Purva AshadhaRinamochana GanapatiPashankusha dantajamboo dadhanan sphatikaprabha! Raktamshuko ganapatih mude syadrinamochakah!!Shvethavarnah!!
21. Uttara AshadaDhundhi Ganapatiakshamalam kutharam ca ratnapatram svadamtakam dhatte karairvignarajo dhumdinama mudestu nah
22. ShravanaDvimukha GanapatiSvadanta Pashankusharatnapatram Karaih Dadhano Harinilagatrah Ratnamshuko Ratnakir Tamali Bhutyai Sada Bhavatu Me Dvimukho Ganeshah Hasuruvarnah
23. DhanishthaTrimukha Ganapatishrumattikshna shikamkushaksha varadandakshe dadhanah karaih pashamcamruta purnakumbhamabhayam vame dadhano muda pithe svarnamayaravimda vilasatsatkarnika bhasure svasinastrimukah palasharuciro nagananah patu nah
24. ShatabhishakSimha Ganapativinam kalpalatamarim ca varada dakshe vidhatte karai vasame tamarasam ca ratnakalasham sanmamjarim cabhayam shumdadamdalasanmrugemdravadanam shamkemdugaurashshubho divyadratnanibhamshukoganapatih payadapayatsa nah
25. Purva BhadrapadaYoga Ganapatiyogarudho yogapattabhiramo balar kabhashcamdranilam shukadhyah pashe kshvakshan yogadamdam dadhanah payannityazm yoga vignesh varonah
26. Uttara BhadrapadaDurga Ganapatitaptakamcanasamkasha shcashtahastomahattanuh diptamkushamsharamcaksham damttamdakshevahankaraih vamepashamkarmukamca latam jambumdadhatkaraih raktamshukassadabhuya durgaganapatirmude
27. RevatiSankatahara Ganapatibalarkarunakamtirvame balam vahannamke lasadimdivarahastam gauramgim ratnashobhadhyam dakshemkushavaradanam vamepashamcapayasampatram nilamshukalasamanah pithe padmarune tishthan samkataharanah payatsamkatapugedgajanano nityam

The Cosmic Insights app shows you the Ganesha that you can honor everyday according to the Panchang (based on your current location).